Realització de nova casa amb molta dificultat degut a l’accés per carrers molt estrets.