Reconstrucció de façana de pedra, rejuntada amb ciment blanc i combinat amb monocapa. La utilització d’aquesta tècnica i materials dona a la façana un aspecte molt atractiu.

  • Rehabilitació façana
  • Rehabilitación fachada