Hem repicat i sanejat tota la façana de morter vell i tret baranes pedra del finestral gran i s’ha fet fins el rpimer pis amb pedra aplacada abuixardada amb cantó pilastra i la resta de la façana amb monocapa raspat. També s’ha posat tos els tancament d’alumini nous.