S’ha restaurat façana vella que estava arrebossada i hem recuperat la pedra que hi havia a sota, repicant-la i rejuntat totes les pedres i posant troncs als llindars de les finestres i balcó, fent els montants nous. També hem emmarcat la porta d’entrada a casa amb pedra de serradora de 4 posant la porta nova, s’ha enrajolat l’entrada de casa a l’estil espiga.